Ochrona mienia

Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna obiektu jest oparta o plany i procedury, przygotowane przy współpracy z Kontrahentami i  uwzględniające specyfikę każdego obiektu oraz potencjalne zagrożenia, które mogą się pojawić. Usługi wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników, którzy skutecznie zapobiegają przestępstwom, minimalizują ryzyko kradzieży, włamań i zniszczeń. Pracownicy  ochrony posiadają jednolite umundurowanie, a w zależności od potrzeb wyposażeni są w środki ochrony osobistej i łączności.

Zapewniamy dozór:

  • obiektów przemysłowych
  • urzędów i banków
  • placówek handlowych i gastronomicznych
  • placówek oświaty i służby zdrowia
  • placów budów
  • obiektów użyteczności publicznej