Zarządzanie nieruchomościami

Od ponad 15 lat zarządzamy i administrujemy nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokalowych (lokale użytkowe). Świadczymy  opiekę kompleksową nieruchomości obejmującą zarówno utrzymanie czystości jak i zarządzanie częściami wspólnymi.  Zakres usługi, w ramach obowiązujących przepisów, dostosowujemy do wymagań właścicieli lokali.

Zarządzanie i administrowanie obejmuje:

  • organizowanie formalnych podstaw wspólnot (NIP, REGON, konto bankowe)
  • prowadzenie obsługi księgowej i konta bankowego wspólnoty
  • organizowanie i zlecanie obowiązkowych przeglądów nieruchomości zgodnie z przepisami    prawa budowlanego
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego
  • bieżąca obsługa techniczna (konserwacje, drobne naprawy)
  • zawieranie w imieniu wspólnot umów na dostawę mediów
  • zlecanie i zawieranie umów na uzgodnione ze wspólnotą remonty nieruchomości wspólnej
  • utrzymanie czystości w nieruchomości wspólnej

Ogłoszenia dla wspólnot

17 863 18 08 wew. 27

wspolnoty@garda.rzeszow.pl